Šegon

Europski projekti

Naziv projekta: Podizanje novog vinograda vinskih kultivara s opremanjem
Kratak opis projekta: Provedbom projekta planirano je podizanje vinograda  u vinogorju Zapadna Istra, u sklopu katastarske općine Brtonigla. U svrhu provedbe projekta provesti će se uređenje zemljišta koje će uključivati i krčenje postojećeg raslinja te poboljšanje kvalitete zemljišta meliorativnom gnojidbom kao i pripremu terena za sadnju, nabavu i sadnju cijepova te opremanje vinograda. Vinograd će se opremiti agrometeorološkom stanicom. Projekt uključuje i postavljanje konstrukcije nasada. a uz navedeno nabaviti će se novi traktor i električne škare. Sve navedeno dovesti će do povećanja konkurentnosti poljoprivrednog gospodarstva, racionalizacije primjene mehanizacije te optimiziranja poslovnih procesa. 
Odobreni iznos potpore je 50.072,19 EUR
Iznos potpore iz proračuna EU 85%: 42.561,36
Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske: 15%: 7.510,83